Predstavljanje Plana rasporeda nautičkih sidrišta Splitsko-dalmatinske županije

Predstavljanje Plana rasporeda nautičkih sidrišta Splitsko-dalmatinske županije

Predstavljanje Plana rasporeda nautičkih sidrišta Splitsko-dalmatinske županije održat će se 20. svibnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Mediteranskog instituta za istraživanje života (MedILS), Šetalište Ivana Meštrovića 45, Split. Radi se o dokumentu kojega je usvojila Županijska skupština Splitsko - dalmatinske županije (SDŽ) na 27. sjednici, održanoj 29. travnja 2024. godine (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 59/24).

Plan će, nakon uvodnog pozdravnog govora zamjenika splitsko-dalmatinskog župana Stipe Čogelje i ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SDŽ "More i Krš", predstaviti Jelena Kurtović Mrčelić iz Javne ustanove "More i krš" i Maja Mustapić, predstavnica izrađivača "Obala d.o.o.". Potom će se održati okrugli stol na kojem će sudjelovati Danijel Pušić, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Matea Dorčić, pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije, Ana Marija Jakas, predstavnica koncesionara, Jelena Kurtović Mrčelić, Javna ustanova "More i krš" i Matea Špika, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj "Sunce".

Plan rasporeda nautičkih sidrišta Splitsko-dalmatinske županije služi kao temeljni dokument u postupku poziva za dostavu zahtjeva za izradu prostornih planova uređenja gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u kojem će Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije kao javnopravno tijelo gradovima i općinama dostaviti podatke o broju nautičkih sidrišta, lokaciji, veličini i maksimalnom kapacitetu sidrišnih polja na njihovom području. Navedeni podaci predstavljaju obvezujuće parametre za izradu prostornih planova uređenja gradova i općina, a koji se u daljnjem postupku izdavanja koncesija za gospodarsko korištenje nautičkih sidrišta ne mogu mijenjati.

Studijska dokumentacija Plan rasporeda nautičkih sidrišta izrađena je u okviru projekta Studije sidrišta kao dodatak istoj, na način i sukladno odredbama čl. 132. stavka 1. do 9. Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13, 145/15, 154/21 i 170/21 - pročišćeni tekst), a posebice stavka 8. koji glasi: „Položaj, veličina i maksimalni kapacitet sidrišta odredit će se PPUO/G-om na temelju prethodno izrađenog „Plana rasporeda sidrišta Splitsko-dalmatinske županije“ koji će biti izrađen i donesen temeljem odredbi ovoga Plana i „Studije sidrišta Splitsko-dalmatinske županije“ koja uključuje analizu navigacijskih, meteoroloških, tehničko-tehnoloških, prometnih, plovidbenih obilježja, mjere maritimne sigurnosti, kartu staništa ekološke mreže Natura 2000 i tehničko tehnološke načine sidrenja i organizacije sidrišta.“