Predstavnici UO za turizam i pomorstvo SDŽ sudjelovali na vježbi projekta NAMIRS u Trstu

U Trstu je održana vježba u sklopu projekta NAMIRS u kojoj se provjeravala pripravnost službi za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora, standardne operativne procedure te suradnja između država Italije, Slovenije i Hrvatske. Također se provjeravala i brzina reakcije te međusobna suradnja i komunikacija između navedenih država.

Kroz ovu vježbu je simuliran sudar između tankera  i "Ro-Ro" broda, te se iz tankera izlilo 10 tona mazuta. Nadzor se, osim s mora, vršio i iz zraka iz helikoptera. Vježba je uspješno provedena, a na vježbi su sudjelovali: Centralna europska inicijativa, talijanska Obalna straža, Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Civilna zaštita Republike Slovenije, ATRAC, Fakultet pomorskih znanosti i prometa, Nacionalni institut oceanografije i primjenjive geofizike te ostali bitni sudionici koji su uključeni u pripravnost i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora.

Nakon završetka vježbe je napravljena evaluacija u kojoj su sudjelovali svi sudionici.

Ispred Županijskog operativnog centra Splitsko – dalmatinske županije prisustvovali su predstavnici Upravnog odjela  za turizam i pomorstvo, predstavnik CIAN-a, predstavnik INA-e i predstavnici Lučke uprave Split.