Projekt AWASTER - Hrvatska i Italija zajedno protiv otpada u moru!

Projekt AWASTER - Hrvatska i Italija zajedno protiv otpada u moru!

Jadransko se more suočava s ozbiljnim izazovima zbog otapada koji su gomila i ugrožava morske organizme i ekosustave. Šokra podatak da čak 80% otpada iz mora potječe s kopna.

Loše stanje svijesti o gospodarenju otpadom prisutno je na svim razinama društva u Hrvatskoj i Italiji, ugrožavajući postizanje ciljeva EU-a o održivom gospodarenju otpadom. Nesustavnim postupanjem s otpadom te primjenom zastarjelog linearnog modela proizvodnje i potrošnje, gdje se predmeti nepropisno odbacuju nakon jednokratne uporabe, ozbiljno štetimo okolišu, klimi i zdravlju svake osobe. Šest partnera iz Hrvatske i Italije prepoznalo je važnost jačanja postojećih baza znanja o gospodarenju otpadom na obrazovnim i stručnim razinama, što uključuje promicanje ekološke svijesti od najmlađe dobi i započelo s provedbom projekta AWASTER (Adopting WASTE as Resource), .

Nositelj projekta IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija i partneri Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, SINLOC SPA, LAG Eastern Venice, Municipality of Casarano i Local Action Group LAG 5 u sklopu AWASTER projekta, udružile su snage u rješavanju problema otpada duž jadranske obale.

Projekt je financiran iz programa prekogranične suradnje “Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027.”. Provodit će se na obalnim područjima Hrvatske i Italije do kraja kolovoza 2026. Za početak projektnih aktivnosti, partneri su održali sastanak 23. i 24. travnja u Labinu u sklopu Dana zelene i plave energetske tranzicije Istarske županije te dogovorili smjer djelovanja.

 

Opći cilj je smanjenje proizvodnje otpada promocijom i zagovaranjem načela kružnog gospodarstva kroz obrazovne programe i tečajeve, kao i kroz prekograničnu razmjenu znanja i iskustava koja uključuje učenike osnovnih i srednjih škola te dionike iz gospodarskog sektora.

Ideja je uspostava malih EcoLabova za proizvodnju inovativnih proizvoda od plastičnog otpada!

Projekt AWASTER ima vrijednost od preko 1,5 milijuna eura i trajat će 30 mjeseci. Ovaj projekt donosi konkretne korake prema čišćem moru i obali na regionalnoj razini. Suradnja između regija u Hrvatskoj i Italiji bit će ključna za uspješno suočavanje s izazovima morskog otpada u Jadranu.

Izvor: Morski.hr