Projekt ML-FREE - Sastanak partnera u Veneciji: Prekogranična inicijativa za Jadransko more bez otpada

Projekt ML-FREE, u sklopu Interreg programa Italija-Hrvatska, ima za cilj stvaranje Jadranskog mora bez morskog otpada putem jačanja ekološkog obrazovanja i uključivanja mladih u borbu protiv onečišćenja morskog otpada. Ciljevi projekta uključuju povećanje znanja i vještina učenika prekograničnih srednjih škola, podizanje svijesti u lokalnim zajednicama te jačanje kapaciteta obrazovnih institucija za provedbu učinkovitih programa borbe protiv onečišćenja morskog otpada i prevencije otpada.

Predstavnici partnerskih škola , Marco Polo Liceo Artistico i Ekonomsko i upravne škole Split, predstavili su pregled svojih institucija i prošlih projekata. Marco Polo Liceo Artistico High School u Veneciji poznat je po predanosti umjetnosti i obrazovanju, potičući kreativnost i istraživanje kroz razne projekte.

Ekonomska i upravna škola Split posvećena je pružanju sveobuhvatnog razumijevanja ekonomije i administracije te naglašava praktičnu primjenu znanja, potičući odgovornost prema okolišu.

Tea Kuzmičić Rosadnić, voditeljica projekta, pružila je kratak pregled udruge Sunce s naglaskom na ekološko obrazovanje. Sunce provodi programe poput "More u mom kvartu", " From river to the sea – let’s be plastic free " i Interreg Vera. Kroz interaktivne metode i radionice, Sunce ima za cilj podizanje svijesti i promicanje održivih praksi među učenicima i širom zajednicom.

A već prva aktivnost projekta bila je radionica posvećena prekograničnoj radionici s ciljem razmjene znanja i iskustava u ekološkom obrazovanju, aktivnom sudjelovanju i najboljim praksama u Hrvatskoj i Italiji.

Anita Kružičević predstavila je upitnike iz Ekonomske i upravne škole Split. Analiza je otkrila da se najveći broj ispitanika informira o okolišnim pitanjima putem društvenih mreža i televizije. Ovo je iznenađujuće s obzirom na to da su ekološke teme zastupljene u školskom programu. Unatoč tome što su ispitanici izrazili osobnu zabrinutost i interes za zaštitu okoliša, 80% smatra da pojedinačno ne mogu mnogo učiniti za zaštitu prirode i okoliša.

Na temelju ovih upitnika, projekt će razviti prekogranični obrazovni program o morskom otpadu i prevenciji otpada.

Ovaj program ima za cilj riješiti identificirane praznine u znanju i svijesti, potičući suradnički i informirani pristup među učenicima u oba partnera - Marco Polo Liceo Artistico High School u Veneciji i Ekonomsko-birotehničkoj školi Split. Kroz ciljane inicijative i angažirajuće aktivnosti, program će osnažiti mlade da postanu aktivni sudionici u očuvanju Jadranskog mora, promičući održivo i bezotpadno okruženje za buduće generacije.