SDŽ obilježava rubove terasa koncesionara na pomorskom dobru, prvih 10 na području Dugog Rata i Makarske

S ciljem sprječavanja slučajeva nelegalnog korištenja pomorskog dobra i njegove pretjerane eksploatacije, Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) proveo je aktivnost označavanja rubova terasa (štekata) 10 ugostiteljskih objekata koncesionara na pomorskom dobru. Oznake sačinjene od inoxa nose logo SDŽ kako je definirano i dozvoljeno ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru i to za lokacije na području Dugog Rata i Makarske.

- Usporedno s razvojem turizma i povećanog broja gostiju na pomorsko  dobru dolazi i do buđenja poduzetničkog duha u smjeru pretjeranog iskorištavanja istoga i učestalih kršenja odredbi odluka i ugovora o koncesiji. Na terenu su do sada uočene razne nepravilnosti u vidu proširenja obuhvata korištenja pomorskog dobra, kršenja plana korištenja pomorskog dobra, korištenja veće površine od one ugovorene koncesijskim ugovorom, povećanja površine štekata i slično. Odlučili smo na ovaj način  stati  na kraj nelegalnostima te  vidljivom oznakom na terenu olakšati kontrolu  -  istaknula je pročelnica UO za turizam i pomorstvo SDŽ Matea Dorčić.

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje aktivno provodi Splitsko-dalmatinska županija u sklopu projekta "Pomorsko je dobro"  s ciljem transparentnijeg i efikasnije upravljanje pomorskim dobrom.