SDŽ od Vlade i resornog ministarstva traži da Lučka uprava SDŽ privremeno upravlja sportskom lukom Zenta

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) u dopisu upućenom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH, upozorilo je na brojne probleme i nezakonitosti koji se događaju na području sportske luke Zenta u Splitu i zatražilo da se luka dodijeli na privremeno upravljanje i korištenje Lučkog upravi SDŽ kako bi se krenulo s pripremom zakonskih uvjeta za pokretanje postupka davanja koncesije na pomorskom dobru.

SDŽ od Vlade i resornog ministarstva traži da Lučka uprava SDŽ privremeno upravlja sportskom lukom Zenta

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) u dopisu upućenom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH, upozorilo je na brojne probleme i nezakonitosti koji se događaju na području sportske luke Zenta u Splitu i zatražilo da se luka dodijeli na privremeno upravljanje i korištenje Lučkog upravi SDŽ kako bi se krenulo s pripremom zakonskih uvjeta za pokretanje postupka davanja koncesije na pomorskom dobru.

– S obzirom na brojne probleme i nezakonitosti koji se događaju na području sportske luke Zenta u Splitu, a koja je temeljem uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (Narodne novine, broj, 110/04, 82/07) pod Vašom nadležnošću, ovim putem Vas molimo na ubrzano postupanje te donošenje Odluke o davanju Lučkog upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke Zenta kako bi se privremeno reguliralo upravljanje i korištenje spomenute sportske luke te krenulo s pripremanjem zakonskih uvjeta za pokretanje postupka davanja koncesije na pomorskom dobru, navodi se u dopisu nadležnom ministarstvu kojeg potpisuje privremeni pročelnik UO za turizam i pomorstvo SDŽ Stipe Čogelja.

U nastavku podsjeća da je na Županijskoj skupštini SDŽ, održanoj 21. listopada 2019. godine, donesena Odluka o davanju Lučkoj upravi SDŽ na privremeno korištenje lučkog područja posebne namjene – županijskog značaja na dijelu k.o. Bast – Baška Voda, predio Krvavica, Općina Baška Voda.

– Tom Odlukom se na jednak način daje na privremeno upravljanje i korištenje luke posebne namjene Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije područje koje je nakon isteka koncesije ostalo u posjedu bivšeg koncesionara, koji je nastavio bespravno koristiti pomorsko dobro te je nastavio nezakonitu gradnju luke posebne namjene i u naravi uspostavio luku nautičkog turizma – marinu, ističe Čogelja u dopisu Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i dodaje kako je Lučka uprava SDŽ kroz razgovore vođene u više navrata, izrazila spremnost za upravljanje i lukom Zenta ukoliko Ministarstvo donese zatraženu Odluku.

Na probleme s upravljanjem dijela pomorskog dobra na kojem se nalazi sportska luka Zenta u Splitu, Vladu RH upozorio je i splitsko-dalmatinski župan zatraživši njihovo rješavanje na zakonom propisan način kojeg predlaže i UO za turizam i pomorstvo SDŽ.

Fotografija: https://visitsplit.com/hr/135/marine