Stupanjem na snagu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) prijedlozi granice pomorskog dobra i lučkog područja na javnom uvidu!

Stupanjem na snagu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) prijedlozi granice pomorskog dobra i lučkog područja na javnom uvidu!

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Splitsko-dalmatinske županije dužno je prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene staviti na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice jedinice regionalne samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir kod izrade izvješća o javnoj raspravi. Prijedlozi i primjedbe koji se u pisanom obliku zaprime za vrijeme trajanja javnog uvida dostavljaju se Povjerenstvu koje je dužno obraditi zaprimljene prijedloge i primjedbe i pripremiti izvješće o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice regionalne samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Javni uvidi se mogu izvršiti putem web stranice dalmacija.hr, pod kategorijom 'Upravni odjel za turizam i pomorstvo'.