Svjetski je Dan mora i oceana

Svjetski je Dan mora i oceana

Iako je još 1992. godine na Konferenciji Ujedinjenih naroda o zaštiti okoliša u Rio de Janeiru iznesen prvi prijedlog o obilježavanju Svjetskog dana oceana, Generalna skupština UN-a tek je 2009. godine donijela odluku kojom se Svjetski dan oceana obilježava 8. lipnja.

Iako ovaj korak diplomati drže značajnim i predstavlja naoko korak naprijed u razvoju globalne svijesti u očuvanju i zaštiti svjetskih mora i oceana, rapidno zagađenje i povećanje prekooceanskog prometa, ne govore u prilog praksi.

Ipak, makar i simbolično, obilježavanje Svjetskog dana oceana ima za cilj isticanje važnosti koju za našu planetu predstavlja 71% površine ispunjene morima i oceanima.

Jadran kao dio svjetskih oceana

Oceani zauzimaju 71% Zemljine površine i od 2000. godine službeno ih je pet: Arktički, Atlantski, Indijski, Tihi i Južni ocean.

Naš Jadran, iako zaljev, preko Sredozemnog mora, sastavni je dio velikog svjetskog oceana. Današnji dan je prilika za razmišljanje o tome što svatko radi za more s kojim i od koga živi i što more znači za nas.

Izvor: Morski.hr