TZ Milna uz pomoć SDŽ izradila aplikaciju za posjetitelje utvrde Baterija s prikazom Napoleonske bitke

Turistička zajednica općine Milna, uz financijsku potporu Splitsko-dalmatinske županije kroz Program razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ, izradila je aplikaciju o pomorskoj bitni "Baterija". Radi se o projektu korištenja tehnologije AR (Proširene stvarnosti) s prikazom Napoleonske bitke prvenstveno je namijenjenoj korisnicima koji posjete utvrdu Baterija s koje se vidi morski kanal u kojemu se i dogodila povijesna bitka.

Na području same utvrde bit će postavljen stup i ploča sa kratkim opisom, QR kodom za skeniranje-i uputama kako se koristi i prikazuje bitka kroz korisnikov mobilni uređaj. Nakon što korisnik skenira QR kod, na informativnoj ploči koja se nalazi na samoj utvrdi, prikazuje mu se bitka kroz kameru mobilnog uređaja u stvarnom vremenu i prostoru s animacijom i zvučnim efektima same bitke.

Osim što korisnik može vidjeti pomorsku bitku u bilo koje doba dana u morskom kanalu koji se vidi s utvrde Baterija, ima mogućnost da tu bitku gleda kroz digitalni teleskop ili da uslika pojedine trenutke, bitci, kao i mogućnost da za vrijeme trajanja bitke slika sebe ili nekog od svojih bližnjih ukoliko se naše u tom trenutku iza kamere dok gleda pomorsku bitka u kanalu.

Također tu je i mogućnost da korisnik detaljno analizira i prikaže u svom prostoru, ne samo na području utvrde Baterija, već svaki brod koji je sudjelovao u bitci uz korištenje tehnologije AR (Proširene stvarnosti).

Sama navigacija i upute do lokacije utvrde Baterija će se nuditi korisniku putem skeniranja QR koda na letcima koji će biti postavljeni u info uredu Turističke zajednice, kao i na njihovim web stranicama.

Dok postavljanje info ploča i letaka ne bude dovršeno, aplikaciju i brodove u proširenoj stvarnosti moguće je pogledati na linku https ://web-1ab.hr/napoleon.

Kod pokretanja aplikacije, kod tipke ,,start" , korisnik može odabrati sliku na cijelom zaslonu ili opciju gledanja kroz teleskop.