U sklopu projekta 'Pomorsko je dobro' održana je radionica za jedinice lokalne samouprave na pomorskom dobru

"Primjena ZUP-a u postupcima dodjele dozvola na pomorskom dobru" naziv je radionice za predstavnike jedinica lokalne samouprave na pomorskom dobru održane danas u organizaciji Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) u sklopu projekta "Pomorsko je dobro". Cilj radionice bio je analizirati zakonske odredbe vezane uz izdavanje dozvola za obavljanje gospodarskih djelatnosti na pomorskom dobru u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku (ZUP).

Pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet SDŽ Matea Dorčić, uvodno je govorila cjelokupnoj zakonskoj regulativi vezanoj uz pomorsko dobro te o postupku izrade, usvajanju i suglasnostima za Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 2024. do 2028. godine i planove upravljanja pomorskim dobrom koje donose jedinice lokalne samouprave.

- Kada je riječ o raspisivanju natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, ključno je prethodno provesti određene korake kako bi se osigurala pravilna primjena zakonskih propisa. Suglasnosti na planove upravljanja izdaje Upravni odjel nadležan za prostorno planiranje i gradnju kojom se potvrđuje usklađenost istog s prostornim planovima, zatim Upravni odjel nadležan za zaštitu okoliša i prirodu jedinice regionalne samouprave izdaje suglasnost ukoliko jedinica lokalne samouprave planira dohranu plaže. Jedinica regionalne samouprave (Župan) potvrđuje je li Plan jedinice lokalne samouprave u skladu s Planom upravljanja pomorskim dobrom jedinice regionalne samouprave. Nadležna Lučka kapetanija izdaje suglasnost na Plan upravljanja isključivo u dijelu sigurnosti plovidbe te propisuje uvjete sigurnosti plovidbe i traži da se isti ugradi u Plan. Poštivanjem zakonskih odredbi i suradnjom s relevantnim institucijama možemo osigurati pravedan i transparentan proces dodjele dozvola na pomorskom dobru  -izjavila je pročelnica Dorčić.

O primjeni ZUP-a u postupcima dodjele dozvola na pomorskom dobru detaljno je govorila Natalija Porobija, trenerica ZUP-a pri Državnoj školi za javnu upravu (Voditeljica odsjeka za obrt, trgovinu, inovacije, malo i srednje poduzetništvo Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije). Predavačica Porobija pružila je ključne smjernice i primjere iz prakse koje će pomoći jedinicama lokalne samouprave u efikasnoj obradi zahtjeva za dodjelu dozvola na pomorskom dobru. Predavanje je istaknulo važnost razumijevanja zakonskih procedura i pravilne primjene propisa kako bi se osigurala transparentnost, pravna sigurnost i zaštita interesa svih strana u postupku dodjele dozvola na pomorskom dobru.

Na radionici je sudjelovalo 40 predstavnika jedinica lokalne samouprave.