Vlasnicima je omogućeno raspolaganje svojim plovilima u luci posebne namjene na području Krvavice

Zabrana obavljanja djelatnosti PŠRD Ramova i trgovačkog društva Ramova d.o.o. kao bespravnih upravitelja luke za posebne namjene na području Krvavice (Baška Voda, makarsko primorje) te pečaćenje njihovih poslovnih prostorija i lučkih uređaja od strane inspektora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 6. svibnja 2019. godine, nakon što je utvrđeno da su 12 godina koristili pomorsko dobro bez pravnog osnova, ne znači i potpuno zatvaranje luke. Vlasnicima stoga poručujemo da ne nasjedaju ...

Zabrana obavljanja djelatnosti PŠRD Ramova i trgovačkog društva Ramova d.o.o. kao bespravnih upravitelja luke za posebne namjene na području Krvavice (Baška Voda, makarsko primorje) te pečaćenje njihovih poslovnih prostorija i lučkih uređaja od strane inspektora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 6. svibnja 2019. godine, nakon što je utvrđeno da su 12 godina koristili pomorsko dobro bez pravnog osnova, ne znači i potpuno zatvaranje luke. Vlasnicima stoga poručujemo da ne nasjedaju na špekulacije koje su se pojavile u dijelu javnosti u pogledu statusa i budućnosti njihovih plovila.

Naime, svi vlasnici plovila na vezu i suhom vezu u luci posebne namjene na području Krvavice (Baška Voda, makarsko primorje) mogu slobodno raspolagati svojim plovilima i koristiti vez sukladno sklopljenim ugovorima o vezu, te slobodno uplovljavati i isplovljavati iz luke. Jednako tako, vlasnici plovila na suhom vezu u luci Krvavice, mogu u vlastitoj režiji organizirati prijevoz svojih plovila do neke druge luke, u kojoj će koristiti usluge lučkih uređaja (dizalice) radi njihovog spuštanja u more, a naknadu troska tražiti od pružatelja usluge veza.

U pogledu odgovornosti za eventualnu štetu, upućujemo vlasnike svih plovila na vezu u toj luci na odredbu članka 673. lj Pomorskog zakonika, kojom je propisano da pružatelj usluge veza u moru ili na pomorskom dobru mora imati valjanu pravnu osnovu za obavljanje djelatnosti pružanja usluge veza sukladno pozitivnim propisima o pomorskom dobru i morskim lukama te o pružanju usluga dobru i morskim lukama te o pružanju usluga u nautičkom turizmu, u protivnom odgovara za štetu koja korisniku veza ili trećim osobama nastane u vezi s ugovorom o vezu, a korisnik veza osim prava na naknadu štete, ima pravo i na jednostrani raskid ugovora o vezu.

Fotografija: Google Earth