Zaštita okoliša - U Hrvatskoj se od 2022. provodi više od 20 novih LIFE projekata

Zaštita okoliša - U Hrvatskoj se od 2022. provodi više od 20 novih LIFE projekata

U okviru LIFE natječaja za 2021. godinu Europska unija dodijelila je 380 milijuna eura za provedbu 168 novih projekata iz područja zaštite prirode i okoliša, borbe protiv klimatskih promjena te prelaska na čistu energiju. Provedba projektnih aktivnosti ukupno će mobilizirati 562 milijuna eura.

Korisnici iz Hrvatske sudjeluju na 25 projekata, a financijski doprinos hrvatskim korisnicima iz Programa LIFE za projektnu provedbu iznosi 7,8 milijuna eura. Pri njegovu je ostvarivanju prijaviteljima podršku pružala Nacionalna kontakt točka za Program LIFE u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Hrvatski koordinatori vode 5 projekata. Tako će se u okviru potprograma Priroda i bioraznolikost provoditi projekti kojima će se poboljšati stanje ugroženih vrsta životinja: barske kornjače (Mauremys rivulata), koordinatora Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i bjeloglavog supa (Gyps fulvus), koordinatora Udruge BIOM. U okviru potprograma Prijelaz na čistu energiju provode se projekti kojima će se u Republici Hrvatskoj podržati integriranje energetskog, klimatskog i prostornog planiranja (IN-PLAN, koordinator Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - REGEA), potaknuti više od 40 milijuna eura investicija u sektor toplinarstva (D2HEAT, koordinator REGEA), te ojačati vještine radnika u sektoru graditeljstva (CRO skills RELOAD, koordinator Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović istaknuo je da LIFE projekti doprinose uspješnijoj provedbi politika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i integraciji okolišnih i klimatskih ciljeva u relevantne sektore.

- Svaki pojedini LIFE projekt je značajan korak prema postizanju ovih ciljeva, stoga svake godine hrvatskim korisnicima, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osiguravamo sredstva za sufinanciranje dijela vlastitog učešća.

Program LIFE, koji postoji od 1992. godine, vodeći je financijski instrument Europske unije posvećen zaštiti okoliša i djelovanju u području klime te je ključan za ostvarivanje ciljeva iz Europskog zelenog plana i postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. LIFE natječaji raspisuju se svake godine (aktualno programsko razdoblje je 2021. – 2027.), a konkurenciju čine prijavitelji iz svih država članica EU te trećih pridruženih zemalja poput Islanda i Ukrajine. U pravilu, LIFE projekti zahtijevaju uključenost svih dionika (javna tijela, poslovni sektor, nevladine organizacije) kako bi se pronašla odgovarajuća rješenja za implementaciju ključnih politika.

Ocjenjivanje i odabir projekata vrše neovisni evaluatori u okviru Izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA). Upravo zbog toga, za sufinanciranje se odabiru samo najkvalitetniji projekti čije aktivnosti na inovativan način rješavaju postojeći okolišni ili klimatski problem, a čiji rezultati se mogu replicirati na području cijele Europska unije.

Otvaranje LIFE natječaja za 2023. godinu očekuje se sredinom travnja.

Nacionalna kontakt točka za Program LIFE djeluje u okviru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te zainteresiranima pruža informacije o programskim pravilima, uvjetima LIFE natječaja i redovito organizira informativna događanja i radionice kao podršku prijaviteljima u fazi pripreme projektnih prijedloga.

I.B.

Izvor: Morski.hr