Znate li što je sve potrebno za dobivanje koncesija?

Proučite u info grafici postupak dodjele koncesija na pomorskom dobru u pet faza.

Proučite u info grafici postupak dodjele koncesija na pomorskom dobru u pet faza.