POZIVI I NATJEČAJI

Natječaji

Pratite javne pozive i natječaje Splitsko-dalmatinske županije.

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje kapitalnih projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske žu
1.4.2019.
Natječaj za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacjie pomorske baštine na području Splitsko-dalmatinske županije u 2019. godini
27.3.2019.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k.o. Pučišća predio uvala Luke, Općina Pučišća
5.2.2019.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja akvakulture, marikulture i uzgajališta na dijelu k.o. Gornje Selo predio uvala Vela Luka, otok Šolta
30.1.2019.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Labud na dijelu k.o. Split, predio uvala Baluni, Grad Split
14.1.2019.
12