POMORSKO DOBRO U FOKUSU

Projekt „Pomorsko je dobro“ dio je aktivnosti za izgradnju sustava za transparentnije upravljanje 
pomorskim dobrom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Koja je dokumentacija potrebna za privremene pontone te modularne štekate i kioske do 15 m2 na pomorskom dobru?
Postavljanje privremenih pontona i montažnih terasa na pomorskom dobru
Očišćena uvala Virak na Hvaru
Zbog čega se može oduzeti koncesija i koji je postupak?
Što je to pravni interes i kako se izdaje?
Što je pomorsko dobro?
Najčešći primjeri prijava devastacije pomorskog dobra
Devastacije pomorskog dobra u 2017. i 2018. godini
Kako se određuju granice pomorskog dobra
Što je sve potrebno za dobivanje koncesije
Koncesijsko odobrenje - sve što trebate znati
Koncesija na pomorskom dobru - sve što trebate znati
Prvi4243444546474850