POMORSKO DOBRO U FOKUSU

Projekt „Pomorsko je dobro“ dio je aktivnosti za izgradnju sustava za transparentnije upravljanje 
pomorskim dobrom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

SDŽ podržala izložbu "Podvodna baština otoka Šolte“
SDŽ sufinancirala edukativni projekt "Rokom i Cicibelom čuvajmo pomorsku baštinu SDŽ"
Potopljena baština: Istraživanje, zaštita i valorizacija po(d)morske baštine Čiova
Dobra vijest - U Jadranu pronađena živa jedinka plemenite periske!
U sklopu projekta TEMPUS, sutra online konferencija "The Parallel Universe of the Ports of the Adriatic Sea - Places, languages, symbols and regulations"
SDŽ obilježava rubove terasa koncesionara na pomorskom dobru, prvih 10 na području Dugog Rata i Makarske
SDŽ poduprla projekt "Podvodno arheološko istraživanje uvale Vira kod Hvara"
Nastavljeno podvodno arheološko istraživanje na Poljudu uz sufinanciranje SDŽ
Porast razine mora u Sredozemlju dovest će do jačih i češćih obalnih poplava - Situacija na Jadranu za nijansu gora od ostatka svijeta
Restaurirana tri antička sidra na Šolti sredstvima županijskog programa Pomorska baština
Izrazito dinamična rasprava na Create radionici: O nadohrani plaža ni struka nema jedinstveno mišljenje
"CREATE Governance workshop" radionica za predstavnike priobalnih JLS SDŽ - Kako održivo upravljati plažama u uvjetima klimatskih promjena
123468910Zadnji