POMORSKO DOBRO U FOKUSU

Projekt „Pomorsko je dobro“ dio je aktivnosti za izgradnju sustava za transparentnije upravljanje 
pomorskim dobrom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

2. Koordinacija obalnih ŽOC-eva
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru
Javni poziv za sufinanciranje kapitalnih projekata na pomorskom dobru
Održani radni sastanci povodom donošenja nove Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
Splitsko-dalmatinska županija danas raspisala Natječaj za financiranje projekata "Pomorska baština"
Prvi korak ka učinkovitijoj koordinaciji i upravljanju pomorskim dobrom u SDŽ
Čak 22 prijave devastacija pomorskog dobra u prvih mjesec dana rada portala "Pomorsko je dobro"
Što je posebna upotreba i kako JLS dokazuju pravni interes za gradnju koja ograničava opću upotrebu pomorskog dobra
Nadležnost komunalnih redara na pomorskom dobru
Koja je dokumentacija potrebna za privremene pontone te modularne štekate i kioske do 15 m2 na pomorskom dobru?
Postavljanje privremenih pontona i montažnih terasa na pomorskom dobru
Očišćena uvala Virak na Hvaru
Prvi3132333435363739