POMORSKO DOBRO U FOKUSU

Projekt „Pomorsko je dobro“ dio je aktivnosti za izgradnju sustava za transparentnije upravljanje 
pomorskim dobrom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Splitsko-dalmatinska županija traži donošenje Zakona o inspekciji nad pomorskim dobrom i kreće u izradu Plana upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija izvela akciju uklanjanja, zbrinjavanja i čuvanja nezakonito postavljenih plutača i sidrenih uređaja na Hvaru, na predjelu uvala Borče - Milna
Županija i Grad u zajedničkom projektu: nova lučica ‘povezivat‘ će dva trogirska mosta
Ocean Hackathon®: Korištenjem digitalnih podataka do mora kakvo želimo!
Širi se “Zelena akcija” – 50 mladih u Vrboskoj očistilo uvale
Općina Dugi Rat postavila zapreke na  na ulazu u nezakonitu lučicu na granici Sumpetra i Suhog Potoka
Obavijest UO za turizam i pomorstvo SDŽ koncesionarima i jedinicama lokalne samouprave na pomorskom dobru u vrijeme epidemije COVID-19
Zatražena intervencija nadležnih inspekcija za niz prodaja i iznajmljivanja ilegalnih nekretnina na pomorskom dobru
Reportaža o manifestaciji 'Dani u vali' u prestižnom francuskom magazinu ACTUALITÈS - Histoire et Patrimoine
‘Pomorsko je dobro‘ osvojilo prestižnu nagradu: ‘Cilj je bio aktivirati cijelu zajednicu, u čemu se nakon godinu dana i uspjelo‘
Francuska »Baterija« na Zaglavu
U sklopu projekta PEPSEA, uzorkovano more u Kaštelanskom zaljevu
Prvi3334353638404142Zadnji